Japanese translation for Nullius

by sakuro

This MOD provides Japanese translation to Nullius overhaul MOD

3 days ago
1.1
576
Owner:
sakuro
Source:
https://github.com/sakuro/nullius-ja
Homepage:
https://github.com/sakuro/nullius-ja
License:
MIT
Created:
4 months ago
Latest Version:
0.2.7 (3 days ago)
Factorio version:
1.1
Downloaded:
576 times

This MOD provides Japanese translation to Nullius overhaul MOD.